سال 91 سالی پر پول برای دانشگاه پیام نور

به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) :در لایحه بودجه سال ۹۱ رقم پیشنهادی برای دانشگاهها ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که به گفته علی اکبر متکان – معاون اداری و مالی وزارت علوم رشد ۱۰۰ درصدی دارد.

وی همچنین اعلام کرده است: دانشگاهها در سال ۹۱ وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته دارند که باید یادآوری کرد این بودجه دقیقاً رقم مورد نیاز دانشگاهها نیست و در تصویب نهایی مجلس، چکش کاری خواهد شد.

خاطرنشان می شود، ارقام بودجه ای که برای دانشگاهها در جدول ذیل آمده به میلیون ریال است.

  ردیفنام دانشگاهجمع بودجه ( میلیون ریال )1 تهران  ۳.۲۵۳.۷۴۳ 2 شهید بهشتی  ۱.۰۳۰.۹۷۳ 3 صنعتی شریف  ۱.۱۵۴.۴۳۱ 4 علامه طباطبایی  ۷۰۹.۷۱۱ 5 خواجه نصیرالدین طوسی  ۴۹۳.۳۴۲ 6 علم و صنعت  ۱.۰۱۰.۹۹۸ 7 الزهرا  ۴۲۲.۰۲۷ 8 هنر  ۲۴۸.۴۵۴ 9 تربیت معلم  ۵۸۹.۱۰۳ 10 تربیت مدرس  ۱.۶۸۵.۶۷۲ 11 شاهد  ۷۹۱.۴۶۷ 12 صنعتی امیر کبیر  ۱.۰۵۹.۵۷۳ 13 پیام نور  ۷.۹۴۷.۰۰۰ 14 جامع علمی کاربردی  ۷۷۵.۲۸۰ 15 فنی حرفه ای  ۳.۳۶۱.۵۷۷

/ 0 نظر / 12 بازدید