روز مهندس مبارک

دستانی که خدمت می کنند مقدس تر از لبانی هستند که عبادت میکنند.

کوروش کبیر

پنجم اسفند روز جهانی " مهندس " بر مهندسین مبارک باد. 

/ 0 نظر / 12 بازدید